Behöriga handledare


Mats Norrbom, 
Mats.Norrbom@corvara.se
+46 60132726, +46 706600152
Företag:
Corvara Industri & skadeservice AB
www.corvara.se

Hans Jöhnk
hans@johnk.se
+46 766104270
Företag: Hans Jöhnk Högtrycksutbildningar


Kjell Hellgren,
khe@omoe.se
+45 44 946132,+46 727332750
Företag: OMOE AB
www.omoe.se


Per Jonsson
per@abcfasad.se
+46 702487802
Företag: ABC Fasad
www.abcfasad.se


Mats Dürhagen
mats@soderlindhs.se
+46725129801
Företag:A Söderlindh i Sverige AB
www.soderlindhs.se

Björn Gustavsson
bjorn.gustavsson@cija.se
+46 855661735, +46704230150
Företag: Cija Tank AB
www.cija.se


Handledarutbildning

För frågor om handledarutbildning, kontakta SFR, ann-sofie.nestani@almega.se.

Den som vill bli handledare bör vara arbetsledare eller operatör med stor erfarenhet av högtryckssprutning, dvs. ha jobbat praktiskt i branschen i minst 2 – 3 år. Vidare är det önskvärt att den blivande handledaren har visst pedagogiskt intresse och datorvana.

Syftet med handledarutbildningen är att bygga den grund som handledarna sedan kan utgå ifrån i sitt arbete med att utbilda behöriga operatörer.  Den gemensamma grunden ska möjliggöra för handledarna att genomföra sina utbildningsinsatser på ett flexibelt och pedagogiskt sätt och med gemensamma bedömningskriterier.

Hittills genomförda handledarutbildningar har varit avgiftsbelagda och omfattat totalt 5 dagar, fördelade på 2 + 3 dagar.

Efter utbildningen ska handledaren:

  • känna till syftet med och bakgrunden till utbildningen

  • behärska utbildningsmaterialet avseende navigering och handledningsfunktioner

  • känna till hur grupper fungerar och utvecklas

  • kunna planera sina utbildningsinsatser

  • kunna leda och genomföra den webbaserade utbildningen och vid eventuell närträff kunna bedöma elevernas praktiska färdigheter

  • kunna utvärdera kursdeltagarnas kunskaper för diplomering